Ekoset Direct Investment Sp. z o.o. Śląsk. Paliwa, Mikrostacje, Leasing, Ubezpieczenia

Leasing

Jako jedno z niewielu przedsiębiorstw finansowych oferujemy państwu "mały leasing dla małych firm" - na wszystkie środki trwałe przy minimalnej ilości dokumentów

Zalety Leasingu

photo

Leasing to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji w Polsce. Z roku na rok ilość i wartość leasingowanego sprzętu jest coraz większa. Z leasingu korzystają małe firmy jak również duże korporacje gospodarcze.
O wyborze leasingu decydują często obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego, dające podmiotom decydującym się na leasing - wiele preferencji.

Najważniejsze korzyści leasingu:

 • wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu
 • podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
 • leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
 • zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych
 • umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i - co za tym idzie - natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
 • leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego
 • leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy
 • leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności, uproszczona procedura
foto

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH SKUTKI PODATKOWE UMÓW LEASINGU

 1. Kodeks cywilny - Tytuł XVII1 UMOWA LEASINGU
 2. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970)
 4. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - rozdział 4a Opodatkowanie stron umowy leasingu ( Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. tekst jednolity z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - rozdział 4a Opodatkowanie stron umowy leasingu (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r. tekst jednolity z późn. zm)

AKTY ARCHIWALNE

 1. Ustawa z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.)

WYJAŚNIENIA, WYKŁADNIE I KOMUNIKATY

 1. Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów - Podstawowe zagadnienia ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Broszura informacyjna pochodzi z następującej strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl
 2. VAT na samochody ciężarowe Komunikat ten pochodzi z następującej strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl