Ekoset Direct Investment Sp. z o.o. Śląsk. Paliwa, Mikrostacje, Leasing, Ubezpieczenia

Usługi windykacyjne

money

Naszym klientom proponujemy:

  • monitoring płatności
  • windykację należności
  • wykup portfela
  • weryfikację klienta przed udzieleniem kredytu

1. MONITORING PŁATNOŚCI.

Jego celem jest spowodowanie, aby regularna spłata była stałym elementem struktury płatności naszych Zleceniodawców

2. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

To działanie stosujemy wobec tych klientów naszych Zleceniodawców, którzy wraz z narastającym opóźnieniem w spłacie swych zobowiązań zmieniają swój status z "klienta mającego trudności ze spłatą" w "nie płacącego dłużnika".

3. WYKUP PORTFELA.

Wykup możemy proponować zarówno jako samoistne działanie na dowolnym etapie obsługi wierzytelności jak i za z góry ustaloną cenę na etapie udzielenia kredytu.

4. WERYFIKACJA KLIENTA

Te działania proponujemy jako bezpieczne uzupełnienie procesu kredytowego skierowanego przez banki głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Nasi terenowi pracownicy uprzedzając ostateczną decyzję kredytową, dostarczą naszemu Klientowi raport zawierający informacje, których nie można znaleźć w KRS czy bankowym rejestrze dłużników, a które są niezwykle istotne z punktu widzenia ryzyka kredytowego.